телефон  (03651) 21010
e-mail  
ПОШУК НА САЙТІ
ГОЛОВНЕ МЕНЮ
1566 05.03.2016

 Відповідно до ст. 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада може утворити президію  ради. Президія  ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Рішенням Корецької районної ради від 26 листопада 2015 року №5 утворено президію районної ради 7 скликання, затверджено її склад та Положення. Згідно з вказаним рішенням, до складу Президії районної ради входять: голова ради, його заступник, голова районної державної адміністрації, голови постійних комісій районної ради, керівники (уповноважені  представники) депутатських фракцій і груп.

                      

 СКЛАД

   Президії районної ради

ХОМЕНЧУК                                                           Ігор Федорович                     

Голова Корецької районної ради                                                                                 

ДУЛЮК                                                                  Віктор Іванович

Заступник голови Корецької районної ради   

ЧЕРНІЙ                                                            Сергій Олександрович

Голова Корецької районної державної адміністрації

СИВИЙ                                                                Руслан Петрович          

Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів  та податків,  транспорту зв’язку,      підприємництва та інвестиційної діяльності

БАЛАНЧИК                                                         Надія Степанівна 

Голова постійної комісії районної ради з питань економіки,  аграрної політики, земельних           відносин,природоохоронної діяльності та адміністративно-територіального устрою
РОГАЛЬЧУК                                                        Оксана Вікторівна

Голова постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, освіти, культури, спорту та у справах молоді 

ГЛЮЗА                                                                Павло Васильович  

Голова постійної комісії районної ради з питань законності, місцевого самоврядування,  регламенту, депутатської діяльності та етики 

ШЕРШЕНЬ                                                        Василь Степанович 

Голова депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» в Корецькій районній раді 

 

ДИЮН                                                                  Валентина Юхимівна 

Голова депутатської фракції партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»в Корецькій районній раді

 

МИХАЛЬСЬКА                                                  Марія Михайлівна 

Голова депутатської фракції партії «Конкретних справ» в Корецькій районній раді

 

КУБАЙ                                                                Ярослав Іванович 

Голова депутатської фракції Політичної партії «ПРОГРЕС» в Корецькій районній раді

 

КРАВЧУК                                                              Василь Іванович 

Голова депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Корецькій районній раді

 

ДУЛЮК                                                                  Тарас Анатолійович 

Голова депутатської фракції партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода» в Корецькій районній раді

 

ДИЦЯК                                                                  Борис Васильович                 

Голова депутатської фракції  Аграрної партії  України в Корецькій районній раді

 


 

 

Додаток                                                                                                                                                                                                                        

до рішення  Корецької  районної    

ради 7 скликання № 5   

від 26 листопада 2015 року                       

 ПОЛОЖЕННЯ

про президію районної ради  

I. Загальні засади

1.  Президія районної ради є дорадчим органом, що утворюється відповідно до ст.57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка попередньо готує погоджені пропозиції і рекомендації з основних питань, які будуть виноситись на розгляд ради.

2.   Президія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій .

3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, Регламентом роботи районної ради, а також цим Положенням.

4.  Президію очолює голова ради, а у разі його відсутності - заступник голови ради.

5.   Положення про президію затверджується районною радою, зміни і доповнення до нього вносяться районною радою на її пленарному засіданні.

 II.   Організація роботи президії

6. Президія здійснює свою роботу у формі засідань.

7.  Засідання президії скликаються головою районної ради по мірі необхідності, а також на вимогу не менш як третини від загальної кількості членів президії.

8.   На засіданнях президії мають право бути присутніми за посадою: керуючий справами районної ради.

9.     На запрошення голови районної ради на засіданнях президії можуть бути присутніми представники райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, інші особи.

10.   Засідання президії є правомочним, якщо на ньому присутніх не менше половини членів від загального складу.

11. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини фактичного складу президії. Рішення підписується головуючим на її засіданнях.

У разі рівності голосів вирішальним вважається голос головуючого на засіданні. Рішення, висновки і пропозиції президії підлягають обов'язковому розгляду радою, постійними комісіями районної ради.

12.  Засідання президії веде голова районної ради, у разі його відсутності - заступник голови районної ради, або при неможливості виконання ними з будь-яких причин цих функцій - член президії, уповноважений на це президією.

13.  Організаційно-технічне забезпечення роботи президії покладається на виконавчий апарат ради.

 III.  Повноваження президії районної ради

Президія районної ради:

14.  Узгоджує у разі необхідності пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд районної ради, а також організації роботи по підготовці сесій, вносить пропозиції щодо порядку денного сесій, організації їх роботи.

15.    Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд сесії, контролює хід виконання прийнятих нею рішень, у тому числі запитів, даних депутатами.

16.    Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з трудовими колективами підприємств, організацій, установ, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування.

17.   Спільно з райдержадміністрацією аналізує і вживає заходів по реалізації пропозицій депутатів районної ради.

18.    Вивчає, удосконалює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради. Спільно з комісією з питань законності, правопорядку і прав людини, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів та з питань бюджету, планування і комунальної власності аналізує і розглядає на засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісій і депутатів районної ради.

19.  Президія районної ради має право створювати робочі групи з числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів такі групи припиняють свої повноваження.

Президія районної ради сприяє діяльності депутатських фракцій і груп.

          

Керуючий справами районної ради                                                                Д. Маркевич

прапор районної ради корецького району © 2016 - 2021 Корецька районна рада
Використання матеріалів тільки з посиланням на джерело